c5621895-3163-41f4-94a5-121c68363ccd

Gebiedsontwikkeling

Hieronder ziet u in welke gebieden wij actief zijn

Wat is gebiedsontwikkeling?

Gebiedsontwikkeling is meer dan alleen het bouwen van woningen en commerciële ruimtes. Het is het ingrijpend veranderen van een gebied. Dit vraagt om het integraal aanpakken van diverse kleinere en vaak complexe opgaven om een gebied te transformeren naar een duurzame nieuwe leefomgeving. Het is het bieden van oplossingen voor vraagstukken voor de woningmarkt maar ook het klimaat en de natuur, energie en duurzaamheid en mobiliteit. Het is het verbinden van al deze zaken binnen het ontwikkelproces tot het optimale resultaat. Het gaat om een goede ruimtelijke ordening. Het is de juiste samenwerking tussen alle partners vanuit een duidelijke visie. Gebiedsontwikkeling is het creëren van een nieuwe en toekomstbestendige leefomgeving voor de bewoner, gebruiker en bezoeker. 

 

 

‘Creating new environments’

Brouwerspoort
Veenendaal

Stationskwartier

Hoofddorp

https://i

Pionierkwartier

Veenendaal

Valley Center

Ede

Het Ambacht

Veenendaal
Veeneind
Rhenen
Food & Businesspark

Ede