Het plangebied ligt ten zuiden van de wijk ‘De Veenderij’ in Veenendaal-oost op het kruispunt van de Dragonderweg en de Meentdijk. De kavel 'Beemdgras' kent een oppervlakte van circa 1.139 m² en ligt aan de noordelijke zijde van het totale plangebied, grenzend aan de te ontwikkelen watergang en een kavel verwijderd van de waterplas en groenvoorzieningen.

De inhoud van de woonbebouwing mag maximaal 750 m³ zijn. De goothoogte mag maximaal 3,5 meter en de nokhoogte maximaal 8 meter zijn. De nokrichting is voorgeschreven in de lengterichting van het perceel.

De woningen mogen een maximale breedte van 10 meter kennen en dienen uitgevoerd te worden met een zadeldak. Om het landelijke beeld te versterken worden ook eventuele bijgebouwen voorzien van een kap en dienen deze naar achteren te liggen, los van het hoofdgebouw of uitgevoerd met een tussenstuk. Elke vorm van bebouwing staat op minimaal 2,5 meter van de zijdelingse perceelsgrens.

Om het groene karakter te versterken dienen de randen van het erf afgeschermd te worden door groen. Opties die karakteristiek zijn voor het buitengebied zijn bijvoorbeeld; een (wilde) haag of sloot met knotwilgen of alternatieven als prikkeldraad of schapengaas.

Impressies

Kenmerken

  • Koopsom € 459.500 v.o.n.
  • Perceeloppervlakte: ca. 1.139 m²

Situatie

//stocks/stock/location[active=1]/parentLocation/employees/employee[active=1][3 > position()]
Kan ik je ergens mee helpen?
Van Ginkel & Van Bemmelen Makelaars