/locations/location/media/medium[tags/tag/name="header"][active="1"]

Rijksstraatweg

Een spreekwoordelijk tussen wal en schip vallend rommelig perceel van ruim 4.000 vierkante meter, maar wel een plek die de gemeente Rhenen graag verbeterd ziet worden. Wat moet je daar mee? Precies een project voor Ingenious, want als het ingewikkeld wordt en creativiteit nodig is, beginnen onze oogjes te glunderen. In 2018 kocht Ingenious dit perceel en medio 2019 sprak de gemeente Rhenen haar medewerking uit voor de ontwikkeling van een kleinschalig woningbouwproject met een gedifferentieerd woningaanbod wat aansluit bij de woonvisie van de gemeente Rhenen, waardoor ook wordt voorzien in sociale woningbouw. Inmiddels heeft buurtparticipatie plaatsgevonden en wordt de positieve input die hieruit is gekomen verwerkt. Komende maanden zal in het teken staan van de bestemmingsplanherziening en de verkoop wordt verwacht medio voorjaar 2023.

Impressies

Ligging

Project updates

externalId=anbond-details-2.1.3.1.6.2.1&filter[active]=1&filter[tags.tag]=rijksstraatweg
/locations/location/employees/employee[active=1]
Kan ik u ergens mee helpen?