/locations/location/media/medium[tags/tag/name="header"][active="1"]

De Nijverheid

We zijn volop bezig met de herontwikkeling van De Nijverheid, een deelgebied van Het Ambacht. Dit voormalige bedrijventerrein wordt getransformeerd tot een levendige, groene woonwijk. De Nijverheid zal voorzien in circa 275 woningen voor diverse doelgroepen, van jong tot oud. Duurzaamheid staat centraal in het plan, waarbij het project streeft naar een BREEAM-Excellent certificering, groene daken, gevels en innovatieve energietechnieken zoals warmte-koudeopslag en zonne-energie.

We hebben inmiddels de tweede buurtparticipatie afgerond en werken hard aan het creëren van een inclusieve, toekomstbestendige gemeenschap. De start van de bouw staat gepland voor medio Q2 2025.

BREEAM-Excellent certificering
BREEAM-Excellent is een wereldwijd erkende duurzaamheidsstandaard in de bouwsector. Het beoordeelt de milieuprestaties van gebouwen op criteria zoals energie-efficiëntie, waterbeheer, materiaalgebruik, gezondheid, welzijn en ecologie. Deze certificering garandeert dat een gebouw tijdens zowel de bouw- als gebruiksfase voldoet aan de hoogste duurzaamheidsnormen, met minimale milieu-impact en een betere leefkwaliteit voor bewoners. 

 

Impressies

Ligging

Project updates

externalId=anbond-details-2.1.3.1.6.2.1&filter[active]=1&filter[tags.tag]=de nijverheid
/locations/location/employees/employee[active=1]
Kan ik u ergens mee helpen?
Johan van den Essenburg
Kan ik u ergens mee helpen?
Nico Bakker