bbcb6f45-2151-469a-a79d-aec1a539effd
8 maart 2022

Het verhaal achter Brouwerspoort

Verdichten en verduurzamen

Verduurzamen kennen we, maar verdichten? Het is een zeer actueel thema waar we je graag meer over vertellen en vooral ook over onze rol hierin. Als handvat gebruiken we het recent gepubliceerde onderzoek naar het Nederlandse verdichtingsverleden in de afgelopen 15 jaar.


Verdichten

Het College van Rijksadviseurs onderzocht de toename van woningen in bestaande buurten. We verklappen je alvast de uitkomst: Inzetten op kwaliteitsverbetering van bestaande buurten leidt tot meer woningaanbod. Dat klinkt aannemelijk, maar hoe dan? Want er ontstaan vaak verhitte discussies wanneer het gaat om óf en waar we nieuwe woningen moeten bouwen. We nemen je mee in de oplossingsrichtingen.

Graag gebruiken wij hiervoor onze eigen ontwikkeling De Kameleon als voorbeeld. Dit project was het eerste onderdeel van de grootschalige centrumontwikkeling Brouwerspoort in het stadshart van Veenendaal. Het een decennia geleden door Common Affairs ontworpen stedenbouwkundig plan, bracht woningen, winkels, kantoren, openbare ruimte, cultuur en ondergrondse parkeerruimtes.

Mede door de grote mate van burger- en belangenparticipatie werd de transformatie een succes. Ruim 10 jaar later is het project volledig omarmd door de bevolking en nadert de totale Brouwerspoortontwikkeling de voltooiing. Niet voor niets is dit succesvolle project als een van de drie cases opgenomen in het onderzoek. Vlaktes geparkeerde auto’s maakten plaats voor wonen, werken, winkelen, parkeren, ontspannen en cultuur in een aantrekkelijk gemengd centrum met zijn eigen Brouwersgracht.


Verduurzamen

Het klinkt inderdaad als een successtory, maar Ingenious zou Ingenious niet zijn wanneer we niet ook leren van ontwikkelingen zoals De Kameleon. Dat verdichten een bewezen oplossingsrichting is voor de wooncrisis is duidelijk, echter verdient verduurzamen hierin een prominentere positionering.

Toentertijd was groen er meer voor de sfeer en de aankleding, circulair bouwen stond nog in de kinderschoenen en met fietsparkeren was enigszins rekening gehouden, maar lang niet altijd op de juiste plek. Ruimte voor verbetering dus. Want met de klimaatdoelstellingen en de in de komende jaren rond een miljoen te bouwen woningen in ons achterhoofd, zijn creatieve oplossingen hard nodig.

Met het fors overschrijden van de EU-normen voor smog en fijnstof en de recente stormen vers in ons geheugen, moeten we concluderen dat de sociale- en milieukosten van het achteraf herstellen torenhoog zijn. Wij zijn daarom voorstander van het ontwikkelen van circulaire, biodiversiteit vriendelijke, CO₂ positieve en klimaatresistente woningen. Niet alleen qua materialen maar vooral ook in het gebruik.

Zo maken we woningen levensloopbestendig, natuurvriendelijk en bestendig tegen extreme regen en storm. Laten we vooraf investeren in plaats van achteraf herstellen. In Nederland hebben we eerder bewezen dat we tot grote dingen in staat zijn. Wij zijn er daarom van overtuigd dat we gezamenlijk ook voor deze opgave tot grote oplossingen kunnen komen. Laten we onze krachten bundelen. Wie haakt er aan?

Ingenious – Creating new environments