bbcb6f45-2151-469a-a79d-aec1a539effd
Projecten
11 maart 2022

Duurzame woningen

In de gemeente Rhenen werken wij in participatieverband aan de plannen voor duurzame levensloopbestendige- en sociale huurwoningen.