/references/referenceItem/media/medium[header="1"][active="1"]

Rijksstraatweg - Elst

In ontwikkeling

Een spreekwoordelijk tussen wal schip vallend perceel grond van ruim 4.000 vierkante met beperkte ontsluitingsmogelijkheden, maar wel een plek die de gemeente Rhenen graag verbeterd ziet worden. Precies een project voor Ingenious, want als het ingewikkeld wordt en een ander er geen gat meer in ziet, beginnen onze oogjes te glunderen. In 2018 kocht Ingenious dit perceel en medio 2019 verkregen wij inmiddels medewerking van de gemeente Rhenen voor de ontwikkeling van een kleinschalige woonwijk met een gedifferentieerd woningaanbod wat tevens aansluit bij de recente woonvisie van de gemeente Rhenen. Komende maanden zal in het teken staan van de bestemmingsplanherziening.

Meer projecten

Bekijk ook deze projecten.