/references/referenceItem/media/medium[header="1"][active="1"]
consultancy

Darthuizer - Leersum

In ontwikkeling

In 2018 is Ingenious, vanwege haar ervaring in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en bekendheid met complexe bestemmingsplanherzieningen, benaderd door de eigenaar van Darthuizer Kwekerij om de planontwikkeling van luxe woningbouw met grootschalige natuurontwikkeling, welke plan zich in de conceptfase bevindt, tot een goed einde te brengen. Het plan ligt thans opnieuw op de tekentafel vanwege de complexiteit en de de nieuwe woonvisie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Het plangebied bestrijkt een oppervlakte van circa 22 hectare aan kwekerijterrein en aanverwante grootschalige bebouwing.

Meer projecten

Bekijk ook deze projecten.