bbcb6f45-2151-469a-a79d-aec1a539effd
22 september 2020

Natuurinclusief en wonen naar behoefte in Bennekom-West

Als het aan de grondeigenaren en initiatiefnemers ligt worden de plannen voor woningbouw in Bennekom-West in samenspraak met de inwoners, de dorpsraad en de gemeente Ede opgesteld. Zij hebben daarom een woonbehoefte onderzoek laten uitvoeren. Betaalbare huurwoningen, starterswoningen, levensloopbestendige woningen en woningen in het middensegment kwamen uit de bus.

Naast het tegemoet komen aan de woonbehoeftes van de betrokken partijen is het plan om het gebied natuurinclusief te ontwikkelen. Dit houdt in dat er samen met landschapsarchitecten en ecologen gekeken wordt hoe mens en natuur bij elkaar te brengen. Belangrijk hierbij is om al vroegtijdig voorzieningen voor flora en fauna in het plan op te nemen.

De presentatie van het rapport vond afgelopen 17 september plaats. Naast het Woonbehoefte onderzoek Bennekom nam wethouder Peter de Pater een duurzaam koolmezenhuisje in ontvangst, symbool voor de natuurinclusieve ontwikkelingsplannen. Wij houden u op de hoogte over de voortgang van dit project.