bbcb6f45-2151-469a-a79d-aec1a539effd
27 januari 2023

De eerste stap is gezet!

Afgelopen week heeft De Gooijer de graafwerkzaamheden afgerond van project De Hooilanden aan de Dragonderweg te Veenendaal. Er is een watergang gegraven en een waterpartij met een groene zone aan de Meentdijk. Deze groene zone zal in samenspraak met een landschapsarchitect, omwonenden en de gemeente Veenendaal verder worden ingevuld met groen en beplanting. Op deze wijze blijft het groene en open karakter van het gebied behouden en zorgen we voor een natuurlijke aansluiting bij het landschap.