a64c8c34-af9d-4f1a-80b4-bd77e7a5d6c5,bbcb6f45-2151-469a-a79d-aec1a539effd

What's new

platinum
10 maart 2021

Streven naar hoogwaardige leefkwaliteit

Wij streven naar een hoogwaardige leefkwaliteit in de woonwijken waar wij projecten ontwikkelen. Als gebiedsontwikkelaar bewerkstelligen wij dit door grip te creëren op een gebied door in een vroegtijdig stadium in te stappen.

De ligging van dit gebied nabij het centrum en het Centraal Station van Veenendaal, is een uitstekend uitgangspunt voor het realiseren van een nieuw woongebied. Het ligt daarmee in de lijn der verwachting dat een deel van dit industriegebied wordt herontwikkeld naar woningbouw.

Daarom heeft Ingenious hier in samenwerking met een particulier belegger een grootschalige positie ingenomen voor toekomstige herontwikkeling. Dit project kent daarmee een middellange termijnvisie. De komende jaren is dit object namelijk nog verhuurd aan een aantal mooie bedrijven.

Bovenstaande bevestigt dat wij als Ingenious graag ons steentje bijdragen aan het oplossen van de woningnood. Dit doen we door het creëren van hoogwaardige woningbouwprojecten voor elke doelgroep en levensfase. We houden u op de hoogte!